RekenTijd_Logo

Welkom

Beste ouders, remedial teachers en leerkrachten,

Dit is de site behorende bij RekenTijd. RekenTijd is een remediërende rekenapp voor kinderen uit groep 3, 4 en 5 van de basisschool. Remediërend wil zeggen dat het verder gaat dan alleen maar oefenen. Met RekenTijd leren kinderen een handige oplossingsstrategie aan, waardoor ze beter en sneller leren rekenen. RekenTijd is verkrijgbaar voor de iPad en iPad mini.

RekenTijd biedt de mogelijkheid om resultaten van je leerling(en) te bekijken. Kijk bij Login hoe dit werkt

RekenTijd is bedacht door Karin Engelen, remedial teacher in Breda. Samen met Devjockeys heeft zij de manier waarop ze aan kinderen remedial teaching geeft om kunnen zetten naar deze app.

Je kunt de app hier downloaden

Kerndoelen rekenen

RekenTijd is gekoppeld aan een aantal kerndoelen uit de leerlijn rekenen voor het basisonderwijs. Daar lees je hieronder in het kort iets over. Kerndoelen zijn globale beschrijvingen van belangrijke onderwijsinhouden. Op hoofdlijnen geven ze een omschrijving van het onderwijsaanbod. Kerndoelen zijn eisen die door de overheid aan het onderwijs worden gesteld. Ze dragen eraan bij dat er in de ontwikkeling van kinderen sprake is van een doorgaande lijn.
RekenTijd richt zich vooral op kerndoel 27, met enkele onderdelen van kerndoel 26.

Kerndoel 27: de leerlingen leren de basisbewerkingen met gehele getallen in elk geval tot 100 snel uit het hoofd uitvoeren, waarbij optellen en aftrekken tot 20 en de tafels van buiten gekend zijn.

Kerndoel 26: de leerlingen leren structuur en samenhang van aantallen, gehele getallen, kommagetallen, breuken, procenten en verhoudingen op hoofdlijnen te doorzien en er in praktische situaties mee te rekenen.

Leerlijn rekenen

De uitwerking van de kerndoelen in leerstof per jaar (inhoudslijn), hoe dit onderwezen moet worden (onderwijslijn) en wat de leerprocessen van de kinderen zijn (lijn van de lerende), noemen we de leerlijn. RekenTijd volgt met 10 oefeningen de leerlijn rekenen vanaf groep 3 t/m groep 5, passend bij de genoemde kerndoelen.

We realiseren ons dat we hierin nooit volledig genoeg kunnen zijn. We blijven ons ontwikkelen om RekenTijd zo volledig mogelijk te maken. Er zullen dan ook regelmatig updates van RekenTijd verschijnen.
Wil je meer informatie over kerndoelen en leerlijnen, kijk dan op tule.slo.nl. Wil je meer informatie over de manier waarop wij de verschillende lijnen hebben geïmplementeerd in de app neem dan contact met ons op via de contactpagina.

Leerroute

Er zijn drie taken met verschillende niveaus in RekenTijd die volgens de leerlijn rekenen in een bepaalde volgorde gedaan kunnen worden om het leereffect te vergroten. Dat zijn:

molen Splitsingen
appel Aanvullen tot 10
bloem Sommen tot 20


Beheersing van de ene taak wordt verondersteld voor het vlot en correct kunnen maken van de volgende taak. Hieronder wordt deze 'leerroute' benoemd.

1. molen molen

2. appel molen
3. appel molen
4. appel molen
5. molen molen
6. molen molen
7. appel molen
8. appel molen

De taken kunnen uiteraard ook onafhankelijk van deze leerroute gedaan worden. Je zult echter merken dat als het kind taak 4 of 7 vlot en correct kan maken, hij of zij taak 5 of 8 ook met minder moeite kan maken.

Contact

Je kunt met ons contact opnemen via het onderstaande invulscherm.

naam:
email:
vraag:Indien je ons liever persoonlijk benadert over Remedial Teaching of Apps, stuur dan een mail naar
RT Karin Engelen
DevJockeys app development

of bezoek de websites
www.rtkarinengelen.nl of
www.devjockeys.com
Login

Log in om je persoonlijke resultaten te bekijken.

RekenTijd biedt de mogelijkheid om resultaten van je leerling(en) te bekijken. Wat moet je doen?
1. Stuur het team van RekenTijd via de contactpagina een mail met de naam van je leerling.
2. Je krijgt van het team van RekenTijd een inlogcode en wachtwoord.
3. Dit geef je aan je leerling en hou je ook zelf in beheer.
4. Je leerling kan met deze inlogcode en wachtwoord zijn resultaten via zijn iPad versturen naar de website.
5. Jij logt in en ziet op de website de resultaten van je leerling.


login:
password: